ตัวแทนจำหน่ายหลัก FLUKE ในไทย ลาว พม่า กัมพูชา         ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Additel Rotronic Accumac

            โปรดระวังผู้แอบอ้างเป็นผู้จำหน่าย FLUKE Additel            ตรวจสอบโดยดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายใน  web site ของผู้ผลิต