ศูนย์บริการซ่อมภายในประเทศไทย (Services Authorize Center)

@MEASUREMENTASIA

อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมเป็นอะไหล่แท้ !!!

กรณีสินค้าซ่อมไม่ได้ > ไม่เสียค่าบริการ <

การรับประกันหลังการซ่อม ” 3 เดือน “

ซ่อมโดยทีมช่างที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรง

เช็คสถานะในการซ่อมสินค้าได้

 

FLUKE Services Solution Organization (FLUKE SSO)

  CER_INFRARED_boonya  

ADDITEL Services Authorize Center

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

 

 

Rotronic Services Authorize Center