ศูนย์บริการซ่อมภายในประเทศไทย (Services Authorize Center)

@MEASUREMENTASIA

อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมเป็นอะไหล่แท้จากโรงงานผู้ผลิต มั่นใจในคุณภาพ

ตรวจเช็คโดยทีมช่างและฝ่ายเทคนิคที่เชี่ยวชาญในเครื่องมือนั้นโดยเฉพาะ

การรับประกันงานซ่อม ” 3 เดือน “

หลังเสร็จสิ้นงานซ่อม สินค้าทุกชิ้นถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

 

   

ADDITEL Services Authorize Center

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

 

 

Rotronic Services Authorize Center