ลำดับ เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร     
1 บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง (2003) จำกัด โทร : 02-435-3371
2 หจก. ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์ โทร : 02-455-5378
3 บริษัท พันธวัสส์ โซลูชั่น จำกัด โทร : 02-946-6350
4 บริษัท เอเม็ท จำกัด โทร : 02-503-8900
5 บริษัท ออเร้นจ์ โซลูชั่นส์ จำกัด โทร : 081-456-6966
เขตพื้นที่  ปทุมธานี    
6 บริษัท ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด โทร : 02-157-9181
8 บริษัท ตัวแทนจำกัด โทร : 061-396-4333
9 บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด โทร : 02-529-2460
เขตพื้นที่  นนทบุรี 
10 บริษัท เก็ต อินไซต์ อินโนเวชั่น จำกัด โทร : 02-001-2978
เขตพื้นที่  นครราชสีมา
11 บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด โทร : 044-992881-2
เขตพื้นที่  สมุทรปราการ
12 บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด โทร : 02-757-8435
เขตพื้นที่  ลำพูน
13 บริษัท นอร์ท อินสทรูเมนท์ จำกัด โทร : 053-581 -927
เขตพื้นที่  สระบุรี           
14 บริษัท ฮิวแมนอิเลคทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร : 064-936-4294
เขตพื้นที่  ฉะเชิงเทรา
15 บริษัท กรีน ไบรท์ จำกัด โทร : 02 157 9181

 

 

ลำดับ เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร     
1 บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง (2003) จำกัด โทร : 02-435-3371
2 หจก. ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์ โทร : 02-455-5378
3 บริษัท พันธวัสส์ โซลูชั่น จำกัด โทร : 02-946-6350
4 บริษัท เอเม็ท จำกัด โทร : 02-503-8900
5 บริษัท ออเร้นจ์ โซลูชั่นส์ จำกัด โทร : 081-456-6966
เขตพื้นที่  ปทุมธานี    
6 บริษัท ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด โทร : 02-157-9181
8 บริษัท ตัวแทนจำกัด โทร : 061-396-4333
9 บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด โทร : 02-529-2460
เขตพื้นที่  นนทบุรี 
10 บริษัท เก็ต อินไซต์ อินโนเวชั่น จำกัด โทร : 02-001-2978
เขตพื้นที่  นครราชสีมา
11 บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด โทร : 044-992881-2
เขตพื้นที่  สมุทรปราการ
12 บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด โทร : 02-757-8435
เขตพื้นที่  ลำพูน
13 บริษัท นอร์ท อินสทรูเมนท์ จำกัด โทร : 053-581 -927
เขตพื้นที่  สระบุรี           
14 บริษัท ฮิวแมนอิเลคทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร : 064-936-4294
เขตพื้นที่  ฉะเชิงเทรา
15 บริษัท กรีน ไบรท์ จำกัด โทร : 02 157 9181