ลำดับบริษัท
1บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด
2บริษัท ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
3บริษัท ทรีนีตี้ อินสตรูเม้นท์ จำกัด
4บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง (2003) จำกัด
5หจก. ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
6บริษัท ตัวแทนจำกัด
7บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด
8บริษัท เก็ต อินไซต์ อินโนเวชั่น จำกัด
9บริษัท นอร์ท อินสทรูเมนท์ จำกัด
10บริษัท พันธวัสส์ โซลูชั่น จำกัด
11บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด
12บริษัท ฮิวแมนอิเลคทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
13บริษัท เอเม็ท จำกัด
14บริษัท ออเร้นจ์ โซลูชั่นส์ จำกัด
15บริษัท กรีน ไบรท์ จำกัด