ตัวแทนจำหน่ายหลัก FLUKE ในไทย ลาว พม่า กัมพูชา        
                    ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
                    Additel Rotonic Accumac
โปรดระวังผู้แอบอ้างเป็นผู้จำหน่าย FLUKE Additel
ตรวจสอบโดยดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายใน  web site ของผู้ผลิต

       

 ‎Promotion