สวัสดิการ

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
 • ค่าคอมมิชชั่น [ เฉพาะตำแหน่งเซลล์ ]

Sale, Sale Engineer [จังหวัดระยอง]

Job Description

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชียจำกัด กำลังขยายสาขาที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออก รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 
 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานในจังหวัดระยอง อย่างเร่งด่วน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

อัตรา  :  จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอเพียงท่านมีความสามารถในด้านการขายเป็นอย่างดี
 • จบการศึกษาด้าน Electrical, mechanical, Instrument, Etc
 • ยินดีรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทฯ จะมีการสอนงานท่านตั้งแต่เริ่มต้น
 • หากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี [จังหวัดระยอง]

Job Description

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชียจำกัด กำลังขยายสาขาที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออก รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 
 • เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี อย่างเร่งด่วน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

อัตรา  :  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จบการศึกษาด้าน Electrical, mechanical, Instrument, Etc
 • หากมีประสบการณ์ในด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรฝ่ายขาย / วิศวกรสอบเทียบ [จังหวัดปทุมธานี]

Job Description

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชียจำกัด กำลังขยายงานและขีดความสามารถของห้องสอบเทียบ เป็นห้องปฏิบัติการระดับ Primary เพื่อให้บริการลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจงานในด้านสาขาดังกล่าวและเปิดรับวิศวกรฝ่ายขาย และฝ่ายบริการเครื่องมือวัดหลายตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด 99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อัตรา  :  จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอเพียงท่านมีความสามารถในด้านสาขาดังกล่าวเป็นอย่างดี
 • จบการศึกษาด้าน Electrical, mechanical, Instrument, etc
 • ยินดีรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทฯ จะมีการสอนงานท่านตั้งแต่เริ่มต้น
 • **เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างฐานะในเวลาอันรวดเร็ว**

 

พนักงานทำความสะอาด [จังหวัดปทุมธานี]

Job Description

 • รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของบริษัท 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด 99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อัตรา  :  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ปฏิบัติงาน

คนสวน [จังหวัดปทุมธานี]

Job Description

 • รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย ตัดแต่งต้นไม้บรเิวณโดยรอบบริษัท [บรรจุเป็นพนักงานบริษัท ได้รับสวัสดิการต่างๆ ของทางบริษัท]

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด 99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อัตรา  :  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ปฏิบัติงาน


บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา

หากท่านสนใจกรุณาโทรมาเพื่อสอบถาม หรือสัมภาษณ์ขั้นต้น
ก่อนยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอน และประหยัดเวลาของท่าน

ส่ง resume ได้ที่ monton@measurementasia.com
หรือติดต่อ คุณมณฑล โทร. 081-8478677

 

สวัสดิการ

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
 • ค่าคอมมิชชั่น [ เฉพาะตำแหน่งเซลล์ ]

Sale, Sale Engineer [จังหวัดระยอง]

Job Description

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชียจำกัด กำลังขยายสาขาที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออก รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 
 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานในจังหวัดระยอง อย่างเร่งด่วน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

อัตรา  :  จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอเพียงท่านมีความสามารถในด้านการขายเป็นอย่างดี
 • จบการศึกษาด้าน Electrical, mechanical, Instrument, Etc
 • ยินดีรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทฯ จะมีการสอนงานท่านตั้งแต่เริ่มต้น
 • หากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี [จังหวัดระยอง]

Job Description

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชียจำกัด กำลังขยายสาขาที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออก รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 
 • เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี อย่างเร่งด่วน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

อัตรา  :  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จบการศึกษาด้าน Electrical, mechanical, Instrument, Etc
 • หากมีประสบการณ์ในด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรฝ่ายขาย / วิศวกรสอบเทียบ [จังหวัดปทุมธานี]

Job Description

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชียจำกัด กำลังขยายงานและขีดความสามารถของห้องสอบเทียบ เป็นห้องปฏิบัติการระดับ Primary เพื่อให้บริการลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจงานในด้านสาขาดังกล่าวและเปิดรับวิศวกรฝ่ายขาย และฝ่ายบริการเครื่องมือวัดหลายตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด 99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อัตรา  :  จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขอเพียงท่านมีความสามารถในด้านสาขาดังกล่าวเป็นอย่างดี
 • จบการศึกษาด้าน Electrical, mechanical, Instrument, etc
 • ยินดีรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทฯ จะมีการสอนงานท่านตั้งแต่เริ่มต้น
 • **เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างฐานะในเวลาอันรวดเร็ว**

 

พนักงานทำความสะอาด [จังหวัดปทุมธานี]

Job Description

 • รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของบริษัท 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด 99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อัตรา  :  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ปฏิบัติงาน

คนสวน [จังหวัดปทุมธานี]

Job Description

 • รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย ตัดแต่งต้นไม้บรเิวณโดยรอบบริษัท [บรรจุเป็นพนักงานบริษัท ได้รับสวัสดิการต่างๆ ของทางบริษัท]

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด 99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อัตรา  :  จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ปฏิบัติงาน


บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา

หากท่านสนใจกรุณาโทรมาเพื่อสอบถาม หรือสัมภาษณ์ขั้นต้น
ก่อนยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอน และประหยัดเวลาของท่าน

ส่ง resume ได้ที่ monton@measurementasia.com
หรือติดต่อ คุณมณฑล โทร. 081-8478677