ฝ่ายบริการ
Services Department

ฝ่ายบริการ
ศูนย์ซ่อมและศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดระดับ Primary ให้บริการหลังการขายสำหรับสินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย

Mobile : 061-6326-222

Mobile : 061-6251-666

OFFICE : 02-157-1701, 02-152-8853

FAX. : 02-152-8854

ma@measurementasia.com