บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

                99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
                            Mobile: +666 1632 6222, +666 1625 1666
                            Office: +662 157 1701, +662 152 8853
                            Fax: +662-1528854
                            Direct Line Mr.Monton +668 1847 8677
                            Email: ma@measurementasia.com

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

office measurementasia co.,ltd._rayong

51/1 หมู่ 5 ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
Phone: 033-014-895  Fax. 033-014-895
Email: mary@measurementasia.com

 

 

Measurement Asia Co., Ltd.

 

Shan Shan
No.E-4, Sakawar (1) Road,(4) Quarter,
FMI City, Hlaing Thar Yar Township,
Yangon Myanmar.
Tel: +95 (9) 786 789 789, +95 (9) 2544 100 82
Email : info.mm@measurementasia.com
Website : www.measurementasia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                  บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

                99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
                            Mobile: +666 1632 6222, +666 1625 1666
                            Office: +662 157 1701, +662 152 8853
                            Fax: +662-1528854
                            Direct Line Mr.Monton +668 1847 8677
                            Email: ma@measurementasia.com

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

office measurementasia co.,ltd._rayong

51/1 หมู่ 5 ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
Phone: 033-014-895  Fax. 033-014-895
Email: mary@measurementasia.com

 

 

Measurement Asia Co., Ltd.

 

Shan Shan
No.E-4, Sakawar (1) Road,(4) Quarter,
FMI City, Hlaing Thar Yar Township,
Yangon Myanmar.
Tel: +95 (9) 786 789 789, +95 (9) 2544 100 82
Email : info.mm@measurementasia.com
Website : www.measurementasia.com