Contact Us: | contact@sampledomain.com

ร่วมงานกับเรา


Measurement Asia

ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน เพื่อดูแลการขาย การตลาด การบริการ
ของสินค้าที่เราเป็นตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา


วิศวกรฝ่ายขาย – หลายตำแหน่ง
ฝ่ายการตลาด – หลายตำแหน่ง
ฝ่ายบริการ – หลายตำแหน่ง
ส่ง resume ได้ที่ monton@measurementasia.com
หรือติดต่อ คุณ มณฑล โทร 081-8478677

หากท่านสนใจกรุณาโทรมาเพื่อสอบถาม หรือสัมภาษณ์ขั้นต้น ก่อนยื่นใบสมัคร
ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอน และ ประหยัดเวลาของท่าน